El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de desenvolupament de l’acció comunitària al barri de Can Baró

L’objectiu d’aquest programa és reforçar la xarxa comunitària del barri de Can Baró amb l’impuls dels seus equipaments i projectes de referència. En aquest sentit, s’impulsarà la definició d’un programa global de desenvolupament de l’acció comunitària al barri d’acord amb l’articulació dels seus tres espais comunitaris de referència: les pistes esportives del carrer de Tenerife, el Casal de Barri El Pirineu i el Local Social Raimon Caselles.

L’acció es desplegarà mitjançant les següents fites: l’anàlisi i diagnosi del funcionament dels equipaments, amb atenció a les mancances o deficiències però també a les oportunitats que es puguin detectar; l’anàlisi de les necessitats del teixit comunitari en relació amb la dotació d’equipaments, i l’elaboració, de manera participada, del programa global de desenvolupament de l’acció comunitària.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/el_carmel_horta-guinardo_54_0.jpg