El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport al projecte Shere Rom: inclusió educativa d’infants i adolescents

Projecte d'un departament de la facultat de Psicologia de la UAB a escoles de barris amb una concentració elevada de població gitana. Aquest projecte està destinat a la inclusió educativa d’infants i adolescents pertanyents a famílies que pateixen risc d’exclusió social, amb especial atenció als membres de comunitats minoritàries, com la gitana, i també altres procedents de la immigració.

Consisteix en la realització d’un programa continuat al llarg del curs d’ensenayment personalitzat, és a dir, centrat en els interessos dels nois i noies participants, i organitzat mitjançant activitats mediades per les TIC amb la col·laboració d’estudiants universitaris en aprenentatge-servei (amb una ràtio estudiant/noi-a entre 1/2 i 1/5 segons el tipus d’activitat i edat dels nois-es). L’activitat es desenvolupa en col·laboració amb escoles, centres cívics i associacions gitanes.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/SHERE%20ROM_0.JPG