El pla dels barris de Barcelona

Sala d'estudi

Els objectius principals són:

  1. Afavorir l’aprenentatge i el rendiment de la població adolescent i jove, especialment en situacions de desavantatge escolar per raons personals, socials o culturals
  2. Contribuir en el desenvolupament integral dels adolescents, facilitant un procés d’empoderament educatiu i personal
  3. Donar suport a l’escola i a les famílies en el procés d’acompanyament en l’educació i formació dels seus fills i de les seves filles

I els objectius específics:

  1. Configurar un espai estable de deures adient a les necessitats del col·lectiu d’adolescents i joves del barri i amb els recursos pertinents
  2. Treballar les competències bàsiques establertes per primària i secundària
  3. Fomentar l’acompanyament als adolescents i joves en el seu procés educatiu
  4. Establir vies de coordinació amb els centres de primària i de secundària més destacats del barri
  5. Acompanyar les famílies en el procés escolar dels adolescents i joves a través de seguiments periòdics