El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte de formació Escola nova per a gent gran a Baró de Viver

Escola Nova és un projecte que promou el centre cívic Baró de Viver i que es porta a terme a les seves instal·lacions. Va néixer fa sis anys amb la voluntat d’esdevenir un grup d'acollida i integració cultural a través de la llengua. L’entorn territorial, i el marc sociocultural del barri, va propiciar la creació de dos grups, que pel propi tarannà i per les necessitats detectades, requeria d’atenció personalitzada:
- Col·lectiu de nouvinguts i nouvingudes
- Col·lectiu de gent gran

El taller combina aprenentatge i manteniment de les eines bàsiques de lectoescriptura dels usuaris, afavorint l'alfabetització i la cohesió social.

Des de Pla de Barris s'ha assumit l'Escola nova adreçada a la gent gran amb l'objectiu d'aprofundir en el treball amb aquest col·lectiu.