El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reforma del Mercat Municipal

Per bé que el mercat del Besòs és un punt important a nivell comercial, requeria una modernització i més transparència en relació amb l’entorn per tal de potenciar la seva capacitat comercial. El projecte de millora i remodelació s’inicia el 2017 amb l’objectiu d’assolir una reordenació comercial, així com la remodelació i millora dels accessos del mercat i la renovació de la façana, i es gestiona per fases.

La fase I (realitzada durant el 2017) correspon a la recuperació i el trasllat de parades per reordenar-ne l’oferta comercial i millorar els magatzems del mercat.

La fase II (2017-2018) encarrega el projecte del nou magatzem i la remodelació dels nous accessos i la nova façana del mercat, que s’acabarà d’executar durant el 2019 amb l’adjudicació, execució i finalització de les obres de remodelació dels magatzems.

La Fase III correspondrà a l’adjudicació de les obres de remodelació dels nous accessos i de la façana i es preveu que es dugui a terme el 2020.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Mercat%20Municipal_1_0.JPG