El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “Món Jove”: espai d’acollida i de referència per als adolescents i joves arribats al barri per raons de reagrupament familiar

El projecte “Món Jove” s’inicia el 2010 per part del districte de Sant Martí en col·laboració amb l’àrea de Drets de Ciutadania després de detectar, per part dels diversos serveis i entitats del territori, la necessitat de donar un suport als adolescents i joves acabats d’arribar al barri i que tenen molt poc coneixement de l’idioma i de l’entorn, fet que en dificulta la integració, l’aprenentatge escolar i l’ocupabilitat laboral. Des de l’any 2016 el Pla de barris n’assumeix la gestió, millorant el projecte i els recursos humans i materials que s’hi destinen. El 2016 s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris per fer-lo créixer.

Amb aquest projecte s’ofereix als joves un espai d’acollida i de referència, l’aprenentatge de la llengua catalana i suport escolar.

El nombre de participants en cada edició (curs escolar) és de 30 nois i noies.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/6_6%20M%C3%93N%20JOVE_0.jpg