El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “Les Dúnia”: servei d’acompanyament i promoció personal per a noies migrades a través de l’esport saludable

Aquest projecte és un espai integral en la intervenció amb noies joves migrades (especialment d’origen pakistanès) que, per la seva condició de persones migrades, tenen dificultats per a relacionar-se amb l’entorn i socialitzar-se, ja sigui per la llengua, la cultura, l’educació rebuda o pel desconeixement del funcionament de la societat d’acollida i els serveis que els ofereix; el projecte té, doncs, l’objectiu de promocionar el creixement intel·lectual, emocional i social d’aquestes noies.

“Les Dúnia” ofereix dos espais setmanals a aquestes noies: l’un destinat a l’esport (principalment el criquet femení) i l’altre, a les dinàmiques de grup.

Hi participen 37 noies, amb diferents graus d’implicació i relació amb el projecte.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/7_1%20LES%20D%C3%9ANIA_0.jpg