El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “Impuls Jove”: promocionar la formació i les primeres experiències laborals, així com la promoció del lleure saludable

Aquest projecte té l’objectiu de promocionar la formació i les primeres experiències laborals, així com la promoció del lleure saludable, entre els joves de 16 i 21 anys que es troben en situacions complicades, les quals en dificulten el procés maduratiu. Aquest objectiu s’aconsegueix a través de la formació i les consegüents pràctiques en els àmbits del lleure educatiu i de l’esport. Així doncs, s’ofereix gratuïtament el curs de monitor/a d’activitats de formació en el lleure infantil i juvenil i el curs d’iniciació en tècnic d’esport (CIATE), sempre amb el suport i acompanyament d’educadors socials. Els joves que participen en el projecte formen un grup de 40 nois i noies, que es divideixen en dos grups al llarg de l’any, depenent de si es troben en la fase de formació o bé en la de retorn dels continguts apresos.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/7_2%20IMPULS%20JOVE.jpg