El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa "Caixa d'eines"

Aquest programa, dut a terme conjuntament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació, pretén apropar i potenciar les arts escèniques (música, teatre, dansa, circ, arts plàstiques, arts audiovisuals i d’altres) en l’àmbit escolar per tal que esdevinguin eines per contribuir al benestar dels infants i joves i, alhora, incentivin la superació personal i augmentin la capacitat de motivació, la capacitat de concentració i l’expressió. Les arts, en totes les seves disciplines, desperten una sensibilitat especial que permet treballar valors i que es tradueix en resultats
tangibles dins les aules en forma de respecte, compromís, responsabilitat, motivació, constància, esforç i perseverança i convivència.
Juntament amb les escoles i els instituts dels territoris del Pla de Barris, es valora quina és la disciplina artística més adequada a la seva realitat (partint d’un catàleg de propostes) i en quins cursos es vol incidir, de manera que les propostes sorgides contribueixin al benestar dels alumnes i als objectius proposats.
S’ha prestat una especial atenció a vincular aquests tallers amb la realitat social i comunitària dels barris, amb la voluntat de crear sinèrgies amb el territori i la comunitat educativa, més enllà del treball amb els alumnes.

INDICADORS
· Centres educatius implicats: 31
· Alumnes implicats: 3095
· Disciplines artístiques: 10

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/programa_caixa_eines_01.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/programa_caixa_eines_02_0.jpg