El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reordenació de l'àmbit de les Feixes

Les Feixes de la Trinitat Nova és una zona de transició entre el barri urbà i el Parc Natural de la Serra de Collserola. És un àmbit que conté una infraestructura hidràulica històrica d’abast ciutadà, i on hi havia hagut un camp de futbol, abans que es realitzessin les obres d’implementació del metro.

El Pla de Barris entra a redefinir aquest àmbit per realitzar una transformació que treballi en tres blocs fonamentals: la recuperació del Parc de Collserola com a espai natural veïnal per millorar la connectivitat ecològica (restauració i millora de la biodiversitat) i física (millora del camí existent); la recuperació del patrimoni i la memòria històrica de la infraestructura de l’aigua de l’antic Rec Comtal i la recuperació i restauració del pont dels Tres Ulls, i, finalment, l’adequació d’espais per a la pràctica esportiva a l’aire lliure i d’espais de producció agrícola per a usos socials i educatius. Per redactar la reordenació d’aquesta zona es va fer un intens procés de participació veïnal.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/ESPAI%20P%C3%9ABLIC_0.jpg