El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte "Baobab"

El programa “Baobab”, impulsat conjuntament amb l’IMEB, neix amb la voluntat de donar resposta a una situació de desigualtat en les oportunitats educatives i de lleure comunitari d’infants i joves a la ciutat de Barcelona. Té com a objectius: Impulsar noves opcions de lleure en aquells barris on no existeixen o, en cas d’existir-hi, es considerin insuficients. Ajudar a l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents. Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i reconeixement social. El programa és present a la majoria de barris del Pla de Barris, excepte a Roquetes i a la Zona Nord i es du a terme en dos períodes de l’any clarament diferenciats, però amb moltes sinergies entre ells: “Baobab estiu” (campaments urbans el mes d’agost) i “Baobab curs” (activitats de cap de setmana).

Aquest és un projecte transversal que té dues línies: Baobab Estiu (campaments urbans durant el mes d'agost. S'han realitzat l'agost del 2017, 2018 i es faran també el 2019) i Baobab Cau: s'ha creat un nou cau al barri. Actualment es segueix fent un acompanyament a l'equip de caps que ho ha impulsat.

INDICADORS

  • 666 nens i nenes han participat als campaments “Baobab estiu” al llarg del 2016-2017 i 2018.
  • 49 joves dels barris han treballat com a monitors als casals “Baobab estiu” al llarg del 2016-2017 i 2018.
  • 88 nens i nenes s’han vinculat a esplais i caus del barri arran dels casals “Baobab estiu” al llarg del 2016-2017 i 2018.
  • S’ha consolidat un nou cau amb deu joves del barri implicats i 30 infants participants.
  • Hi ha tres nous espais i caus que encara estan en fase de gestació on participen 17 joves del barri i 54 infants.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/projecte_baobab_01_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/projecte_baobab_02.jpg