El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a la Trinitat Vella

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Trinitat en Comú

- Sircat / Tadeo

- La caja de Pandora

- Trabucaires la Esfera

- Coordinadora Trinitat Vella

- Triniteiros

- Comissió de festas

- AFA Ramón Berenguer

- Fundació TRINIJOVE

- AFA Santíssima Trinitat  / C.Cívic TV

- Servei Interculturalitat

- Associació alumnes Escola Adults ALEF

- Centre Cívic

- AAVV  T. VELLA

- Grup de Dones

- ACRDMTV

- Assoacició AL MUSTAQBAL

- Comunitat Amics de la Mesquita de la Pau

- A. Cultural Musulmans Africans Barcelona

- CONSELLER  BARRI TRINITAT

- AFA Ramón y Cajal