El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació al Bon pastor i Baró de Viver

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Banc del Temps del Bon Pastor

- AAVV de Baró de Viver

- AAVV Bon Pastor

- Avis del Barri (Bon Pastor)

- Comissió d'urbanisme de l' AVV de Baró de Viver

- Comissió de festes Baró de Viver

- Fem Soroll Bon Pastor

- Associació d'empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor

- CCOO

- UGT

- IE el Til·ler

- AFA IE El Til·ler

- Escola Baró de Viver

- Associació Gitana Bon Pastor

- Associació comerciants del Bon Pastor

- Vocalia memòria històrica AVV Bon Pastor

- La fàbrica

- BP & BV Comunicació i cultura

- Comissió de festes Bon Pastor

- Centro Cultural Andaluz Baró de Viver

- Club de Lluita de Baró de Viver

- Club de Fútbol de Baró de Viver