El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nous lideratges als Barris

Una de les accions que s’impulsen des del Pla de barris, en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), és un programa de formació vivencial adreçat a joves dels territoris on s’està desenvolupant el Pla, que du per nom “Nous lideratges als barris”.

L’objectiu d’aquesta formació és capacitar les persones participants sobre aspectes de desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin contribuir millor a construir teixit social i a ser promotors de propostes col·lectives als seus barris. El programa es concreta en tres caps de setmana intensius. La primera edició va celebrar-se durant la tardor del 2018, amb una quinzena de participants, i n’hi ha dos més de previstes per a la primavera i la tardor del 2019.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/nous_lideratges_03_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/nous_lideratges_02.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/nous_lideratges.jpg