El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Primers resultats del cens d’habitatges buits

27/03/2018 - 07:03h

Habitatge. Són els primers resultats que es desprenen del treball de camp dut a terme a 17 barris de Barcelona, i que representen el 28,8% del parc residencial total de la ciutat.

En la primera fase del cens d’habitatges buits, duta a terme de moment a 17 barris que representen el 28,8% del parc residencial total de la ciutat, s’han detectat 3.609 pisos sense habitar, dels quals la gran majoria pertanyen a particulars. Un total de 919 habitatges són d’entitats financeres, bancs i societats, i 51 pertanyen a la Sareb.

VÍDEO. Josep Maria Montaner: “El cens de pisos buits no es fa per tenir una xifra, es fa per detectar quins pisos estan sense habitar i tractar d’incorporar-los a la borsa de lloguer assequible de la ciutat.”

En total, s’han visitat 34.852 pisos escollits a partir d’una tasca prèvia d’encreuament de dades sobre consum d’aigua i sobre el padró municipal que donava una llista d’habitatges hipotèticament buits. A l’hora de fer la constatació sobre el terreny, va donar com a resultat la reducció d’aquesta xifra a un total de 3.609 pisos sense habitar.

Les dades obtingudes en aquests 17 barris han estat derivades als departaments municipals corresponents:

  • 428 adreces on es va detectar activitat turística il·legal es van derivar a l’àrea d’Urbanisme perquè fes les actuacions corresponents.
  • 664 finques amb necessitats de rehabilitació rebran assessorament per part de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona sobre els programes existents de rehabilitació de finques.

La tasca de recerca de la propietat de l’immoble ha permès destriar aquells pisos que pertanyen a propietaris únics o petits propietaris, i aquells que són propietats d’entitats bancàries, de societats, d’entitats financeres o de la Sareb.

Els pisos que fa més de dos anys que estan sense habitar i que pertanyen a particulars, se’ls deriva cap al programa de la borsa de lloguer municipal per informar els propietaris sobre els avantatges d’aquest programa. En el cas de les entitats financeres, a les seves entitats gestores i a societats, s’han iniciat els corresponents procediments sancionadors, ja que d’acord amb la Llei del dret a l’habitatge, aquest és el temps màxim que es permet mantenir un habitatge buit.

El projecte, reivindicat per les entitats socials, es va iniciar a finals del 2016, i es preveu que a principis del 2019 haurà acabat els 73 barris de la ciutat. Els barris en els quals s’ha fet el treball de camp són: la Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon Pastor, el Besòs i el Maresme, la Vila de Gràcia, el Raval, Porta, el Camp de l’Arpa del Clot, la Dreta de l’Eixample, el Carmel, el Poble-sec, la Prosperitat, Sant Antoni, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i la Nova Esquerra de l’Eixample.

El treball de camp per elaborar el cens d’habitatges buits de Barcelona s’està desenvolupant per grups de persones que es creen a partir dels plans d’ocupació que ofereixen Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).