El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Les llicències d’obres, condicionades a l’estabilitat dels llogaters

29/06/2018 - 10:06h

Habitatge. Els propietaris s’hauran de comprometre a reallotjar les persones que viuen de lloguer durant les obres de rehabilitació i a deixar-les tornar a casa quan s’acabin aquestes obres.

Els propietaris que vulguin tramitar un permís de gran obra o rehabilitació en edificis d’habitatges hauran de presentar una declaració responsable en què es comprometin a reallotjar els inquilins legals durant els treballs i a deixar-los tornar a casa seva quan s’acabin les obres. A més, s’estableixen mesures per reforçar la seguretat de les infraestructures i es donen facilitats per instal·lar plaques solars als habitatges.

El Plenari municipal ha aprovat definitivament la modificació de l’ordenança que regula els permisos d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per incloure-hi una sèrie de condicions a les quals s’ha d’ajustar l’atorgament de llicències a fi d’evitar els abusos del mercat, combatre la gentrificació i impedir l’expulsió de veïns i veïnes.

Els propietaris que vulguin tramitar llicències vinculades a la rehabilitació, la conservació i l’enderroc d’un habitatge hauran de presentar un pla de reallotjament que inclogui el calendari de les obres, les dades dels llogaters, un informe de l’Institut Municipal de l’Habitatge que avali la idoneïtat d’aquest pla i una declaració responsable en què es comprometin a complir-lo.

La modificació de l’ordenança, desenvolupada d’acord amb el marc jurídic vigent, vol garantir el compliment de les legislacions espanyola i catalana, que reconeixen el dret dels llogaters a un allotjament provisional i a retornar al seu domicili en cas d’obres.

La mesura se suma als canvis de planejament urbanístic en tràmit al consistori perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions siguin protegits i per ampliar a tota la ciutat el dret de retracte i tanteig per tal que l’Ajuntament tingui preferència en totes les operacions de compravenda.

Més seguretat en grans obres

Per tramitar les llicències de construcció d’edificis nous, grans rehabilitacions i moviment de terres es requereix presentar un pla d’auscultació del subsol per evitar moviments de terres i garantir la seguretat de l’edifici, i una declaració responsable del promotor del projecte en què es comprometi a executar aquest pla.

Impuls a les energies renovables

La tramitació per poder instal·lar plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques de petites dimensions, de menys de 7 metres quadrats de superfície i menys de 5 metres quadrats de superfície respectivament, requerirà a partir d’ara una memòria tècnica signada per un instal·lador, i no un projecte supervisat per un tècnic.

L’objectiu d’aquest canvi és agilitzar els tràmits a fi d’incentivar l’autoconsum energètic amb instal·lacions voluntàries de plaques en terrats i cobertes que aprofitin l’energia solar.