El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Compra d’un edifici al Poble-sec per ampliar el parc de lloguer assequible

12/04/2018 - 06:04h

Habitatge. El consistori assumeix una inversió de 2,8 milions d’euros per evitar la venda de l’edifici del BBVA a un fons d’inversió.

L’Ajuntament de Barcelona ha exercit el dret de tanteig per evitar l’especulació amb l’edifici d’habitatges del número 61 del carrer d’Elkano, al Poble-sec. L’entitat Anida Operaciones Singulares SA, vinculada al BBVA, tenia previst vendre’l a Sky Holdings 2005 SL i Dirot Spain 13 SL. L’adquisició suposa una inversió municipal de 2,8 milions d’euros, que sumen el preu de compra i les obres que s’hauran de fer en alguns pisos per posar-los a punt.

VÍDEO. Laura Pérez: “L’augment del parc públic de la ciutat sempre és una bona notícia, especialment per al Poble-sec, que és un dels barris més castigats per la gentrificació. Amb la compra de l’edifici d’Elkano, vuit famílies tenen assegurada la continuïtat al barri.”

Amb aquesta compra, l’Ajuntament de Barcelona frena una operació que podia haver tingut un caràcter especulatiu i avança en l’ampliació del parc públic de lloguer assequible mitjançant tots els mecanismes que té a l’abast com l’expropiació de pisos buits, la mobilització de pisos de lloguer privat cap al lloguer assequible o les compres a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte en zones d’alta demanda o amb inquilins en situacions de vulnerabilitat.

L’Ajuntament formalitzarà ara els contractes de lloguer amb les famílies que viuen en aquests pisos, d’acord amb cadascuna de les situacions econòmiques i socials en què es troben. A més, té previst fer les reparacions i millores necessàries en alguns dels pisos, sobretot en banys i cuines.

Altres adquisicions d’edificis a Sants-Montjuïc

Al juny del 2017 l’Ajuntament va adquirir l’edifici del número 37 del carrer de Leiva, en aquest cas exercint el dret de retracte. Amb aquest retracte es va aturar la compra que hi anava a fer el fons d’inversió Vauras Investment SL. La societat que va vendre l’immoble també era Anida Operaciones Singulares. Les famílies llogateres que vivien en aquest edifici d’Hostafrancs, amb catorze habitatges, havien denunciat públicament que estaven sent víctimes d’assetjament immobiliari.

Una altra adquisició formalitzada recentment, aquest gener, ha estat la de l’edifici del carrer de Rossend Arús, 36-38, al barri de Sants, en aquest cas exercint el dret de tanteig. Es va adquirir l’immoble a l’entitat financera Building Center SAU. L’edifici té quatre pisos que es rehabilitaran mitjançant l’adjudicació en masoveria urbana mitjançant una licitació pública.

D’altra banda, l’Ajuntament ha comprat quatre pisos situats en diferents finques dels barris de la Marina de Port, el Poble-sec i Hostafracs (dos es van comprar al Banc Sabadell i els altres dos, al BBVA). Alhora, l’Ajuntament està gestionant a través de la cessió per usdefruit catorze habitatges situades arreu del districte, procedents d’entitats financeres: vuit de la Sareb i sis de Building Center SAU.

Així doncs, entre compres i cessions l’Ajuntament ha adquirit 52 pisos a Sants-Montjuïc (del total de 493 adquirits arreu de la ciutat, amb una inversió total de 40 milions d’euros). D’altra banda, s’han mobilitzat 136 pisos del districte del lloguer privat al lloguer assequible, de manera que en aquests moments a Sants-Montjuïc hi ha un total de 1.386 pisos de lloguer per sota del preu de mercat, és a dir, un 1,78% del total del parc residencial de lloguer d’aquest territori.