El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Projecte d'accés de la masia de Can Soler a la Font del Bacallà

21/05/2019 - 04:05h

Medi ambient. És una iniciativa del Consorci del Parc Natural de Collserola i el Districte d’Horta-Guinardó

El Consorci del Parc Natural de Collserola i el Districte d’Horta-Guinardó han posat en marxa el projecte de recuperar l’antiga connexió de la ciutat amb el viver de Can Borni i el Tibidabo. L’objectiu és habilitar l’accés des de la masia de Can Soler, a Sant Genís dels Agudells, cap a la Font del Bacallà, que permet l’enllaç del barri amb el Parc Natural de Collserola.

La masia de can Soler actua com a element de ròtula per a l’encaix i la connexió de la zona urbana amb el Parc Natural. Un dels imponderables que té aquest indret estratègic és que actualment no existeix un fàcil accés al Parc Natural de Collserola degut a l’encreuament de la carretera de la Rabassada, tot i ser una de les reivindicacions que des de fa molt temps reclamen els veïns del barri de Sant Genís dels Agudells. Per aquest motiu des del Consorci, i amb la col·laboració del Districte d’Horta-Guinardó, s’ha estudiat a fons la problemàtica per tal de configurar l’esquema que permeti redactar el projecte adient i faci realitat aquest accés.

L’estudi planteja recuperar l’antiga connexió de la ciutat amb el viver de Can Borni i el Tibidabo. Malgrat les modificacions produïdes pel pas del temps, aquesta connexió és possible realitzant les següents operacions:

  • Arranjar el camí de Mas Piteu a Can Soler (el tram baix ja està arranjat).
  • Formalitzar i condicionar litinerari de Can Soler al revolt de la Font del Bacallà, aprofitant l’espai existent entre la carretera i el talús, creant una vorera per a vianants fins a arribar a la proximitat del revolt.
  • Crear un pas per sota de la Rabassada (carretera BP-1417) al revolt de la Font del Bacallà. Del camí esmentat anteriorment es baixa cap al fons de la vall i es configura una galeria que travessa la carretera.
  • Arranjament de la pujada des del revolt de la carretera fins a la Font del Bacallà. Implica una actuació important que comporta refer i consolidar murets existents i construir-ne de nous, col·locar ferm, condicionar talussos i també l’espai de la font mateixa. A partir d’aquí el camí que, primer en rampa graonada i després ja configurat, mena al viver de Can Borni, a la carretera BV-1419 i al Tibidabo, que està en bon estat.

Cal dur a terme una actuació consistent que perduri en el temps, atès que es tracta de la llera obaga del torrent amb un fort pendent que es malmet fàcilment quan hi ha fortes pluges.