El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Presentació de l’Agrupament Escolta Trini Nova

05/12/2018 - 08:12h

Dissabte 15 de desembre de 2018, de 17.00 a 19.00 hores

Dissabte 15 de desembre de 2018, de 17.00 a 19.00 hores, al carrer de les Chafarinas, entre el carrer La Fosca i la Via Favència (districte de Nou Barris), tindrà lloc l’acte de presentació de l’Agrupament Escolta Trini Nova, impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i del programa municipal Pla de Barris.

L’Agrupament Escolta Trini Nova, adherit a l’associació Escoltes Catalans, el formen monitors i monitores del barri, que tenen entre 17 i 21 anys, i que han rebut diferents tipus de formació per organitzar i desenvolupar activitats de lleure educatiu.

Aquest agrupament Trini Nova és el primer cau d’aquestes característiques del barri i desenvoluparà les seves activitats, de manera habitual, al pati de l’institut-escola Trinitat Nova (carrer Pedrosa,2), que ha participat activament en aquesta iniciativa de creació de l’anomenat “Cau de la Trini”.

L’Agrupament Escolta Trini Nova té com a objectiu prioritari oferir la possibilitat, a infants i joves del barri, que tinguin entre 6 i 17 anys, de participar en diferents activitats de lleure educatiu de base comunitària, com per exemple: jocs cooperatius, gimcanes, excursions, activitats al barri, campaments i/o assemblees.

Per a inscripcions:

  • Contacte: caulatrini@gmail.com
  • Lloc: carrer Pedrosa, 2 (pati Institut-escola Trinitat Nova)
  • Horari: Dissabtes de 16.00 a 19.00 hores
  • Preu: 10 € / trimestre