El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

El plenari de Sant Martí aprova l'increment de sòl destinat a habitatges dotacionals

10/07/2016 - 11:07h

L'equip de govern ha presentat en el Consell de Districte el diagnòstic del Patrimoni Industrial dels barris i la Mesura de Govern del Pla de Barris Besòs-Maresme

 

L’equip de govern ha presentat en el Consell de Districte el diagnòstic del Patrimoni Industrial dels barris i la Mesura de Govern del Pla de Barris Besòs-Maresme

En la sessió plenària de juliol, el Consell de Districte de Sant Martí va informar favorablement de la modificació del Pla General Metropolità per incorporar al sistema d’habitatges dotacionals els sòls situats al carrer Ciutat de Granada, 95 i Veneçuela, 96 del Districte de Sant Martí.

Igualment, va aprovar per unanimitat la proposta de bases dels Premis Sant Martí 2016, dels quals enguany se celebrarà la 54a edició, mentre que l’equip de govern va presentar la Mesura de Govern per a la implementació del Pla de Barris del Besòs i el Maresme i l’informe sobre la diagnosi del Patrimoni Industrial del Districte.

Informe del regidor

En el 1r aniversari del mandat, el regidor del Districte, Josep M. Montaner, va fer un balanç dels aspectes que s’han treballat, tot i especificant  l’impuls que suposa haver arribat a un pacte amb el grup municipal del PSC que permetrà aprofundir en els punts d’acord.

Es va referir al procés del Pla d’Actuació Municipal com a un “procés ric i intens que ha de marcar el full de ruta per fer el que voldríem al final d’aquests quatre anys“, mentre que en paral·lel remarcava la feina feta per repensar el projecte del 22@, un projecte “imprescindible per a la ciutat perquè és un dipòsit de llocs de treball, d’habitatge social, d’espai verd, d’equipaments…“. El regidor va considerar aquesta represa com “un repte per a tota la ciutat que toca de ple el districte” que s’està treballant en paral·lel amb el moviment associatiu i amb els membres de ‘Barcelona 22@ Network’.

Igualment va remarcar la rellevància d’elaboració del mapa dels solars i els edificis municipals, una feina d’inventari que ha de permetre identificar els solars de titularitat pública disponibles per tal de donar-hi un ús social a través de licitacions transparents.

També va detallar alguns dels grans aspectes que està analitzant l’equip de govern municipal, com ara el debat sobre el turisme i la seva relació amb el públic, així com el desenvolupament de la xarxa ortogonal d’autobusos i el desenvolupament de les superilles, que farà que continuació del llançament de la nova superilla del Poblenou es comenci a treballar, per petició veïnal, en una superilla a la Pau i el Maresme.

Per acabar va destacar la col·laboració amb Sant Adrià del Besòs per trobar protocols de coordinació en salut, educació, seguretat… atès que “el veinatge de la Mina i el municipi fa que es comparteixin problemes i possibilitats, com ara el nou campus universitari“, que obrirà amb el nou curs al setembre.

Proposicions aprovades

En la part d’impuls i control es van aprovar les següents proposicions:

.         Instar el Govern Municipal perquè reformi el tram de la rambla Prim (entre Santander i Jaume Brossa) allargant el passeig fins al final de la rambla i integrant l’espai al barri. Presentada pel grup de CiU, amb el vot favorable de ERC-AM, C’s, PP i CUP-PA, i els vots en contra de BComú-E i PSC-CP.

.        Instar el regidor del Districte per tal que es programin i es duguin a terme les accions i activitats necessàries, més enllà de les campanyes puntuals, per a la promoció del comerç de proximitat durant tot l’any, a més d’utilitzar els mitjans de comunicació municipals per dur a terme aquest objectiu. Presentada pel grup d’ERC-AM, per unanimitat.

.        Presentar al proper plenari les mesures de salubritat davant la situació actual, que afecten a persones i a l’ecosistema, del parc de Sant Martí de Provençals i el seu voltant, com les mesures de salubritat per a tot el Districte. Presentada pel grup de C’s, per unanimitat.

.        Començar el projecte provisional d’unió de la rambla de Prim del districte de Sant Martí amb el districte de Sant Andreu per tal de millorar la comunicació dels barris més aïllats fins que s’acabin les obres de l’estació de la Sagrera. Presentada pel grup de CUP-PA, amb el vot favorable de CiU, ERC-AM i C’s, l’abstenció del PP, i el vot en contra de BComú-E i PSC-CP.

Igualment, es va rebutjar la proposta presentada pel grup del PP d’incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana al Districte amb el vot en contra de BComú-E, ERC-AM, PSC-CP i CUP-PA, i el vot favorable de CiU i C’s.

També es van acceptar els precs d’ERC-AM d’ampliar la campanya ‘Barcelona Antimasclista’ per fer-la arribar a les festes majors dels barris, i de reparar el paviment de la plaça d’Espronceda (entre Gran Via i Perú) per evitar l’estancament d’aigua, així com els de C’s de publicar els convenis i contractes que se signin amb associacions i entitats, i de CUP-PA de potenciar la incorporació activa d’atres agents de la ciutat per tal de reduir l’impacte de la massificació del turisme.

Es va rebutjar el prec de CiU d’adoptar mesures específiques de pacificació de la plaça de les Sufragistes Catalanes, el de C’s de presentar un pla d’actuació de mesures de neteja i poda d’arbres als barris, i el del PP de millorar el manteniment i la neteja de les clavegueres i claveguerons per evitar les pudors.

L’organització, i la institució

A l’inici de la sessió plenària es va dona compte dels canvis soferts en el cartipàs en el que fa referència a la incorporació de nous membres a la Comissió de Govern, la modificació de la responsabilitat dels consellers en les diferents àrees de govern, i les actualitzacions en les Comissions Consultives, els Consells Sectorials i les Comissions de Treball.

D’altra banda, en finalitzar el plenari es van llegir una declaració institucional a proposta d’ERC-AM per declarar persones non grates el ministre de l’Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, i al director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.

*

Òrgans de govern a Sant Martí