El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

L'Institut Rambla Prim es renova per ser un centre de referència de cicles especialitzats

04/10/2019 - 11:10h

Educació. Aquest centre del Besòs i el Maresme ha renovat part dels espais per facilitar la relació entre alumnat i professorat i, alhora, obrir-se al barri

L'Institut Rambla Prim, al Besòs i el Maresme, ha renovat part dels espais per facilitar la relació entre alumnat i professorat, i també, obrir-se al barri. La voluntat és convertir-se en un centre de referència de cicles especialitzats a nivell de ciutat.

Després d’una remodelació que ha durat vuit mesos, l’Institut Rambla Prim (c. de Cristóbal de Moura, 223) s’ha obert amb una oferta formativa renovada de cicles formatius especialitzats i d’oferta per a l’alumnat amb Necessitat Específiques de Suport Educatiu (NESE), que respon a les necessitats d’educació de proximitat i com a centre referent de la ciutat en Formació Professional. 

El centre, ofereix des d’aquest curs estudis de les famílies de l’Administració i Finances, i de Electricitat i Electrònica, amb alumnat principalment del barri, en una zona on hi havia una clara manca d’estudis professionalitzadors. Així, es comença a impartir aquest curs un CFGS d’ Electromedicina Clínica, pioner a Barcelona, amb col·laboració amb l’Institut Bonanova. També creix el CFGS d’Educació i control medioambiental, que passa d’una a dues línies, sent una formació Dual.

Pel que fa a l’oferta per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, trobem els Programes de Formació i Inserció (PFI), la Formació Bàsica, centrada en l’Electricitat i l’Electrònica; i els Itineraris de Formació Específics (IFE).

L’oferta formativa es completa amb grups de mòduls de noves oportunitats (català, castellà i informàtica) del Centre de Formació d’Adults Montserrat Roig del districte de Sant Martí, per poder acostar aquesta oferta formativa a la població de Besòs.

Nous espais i nous usos

La planta baixa compta amb un nou espai professionalitzador, sent una zona de rebuda en el que es realitzaran activitats d’informació i d’orientació. Aquesta planta s’ha dissenyat a mode d’àgora en un espai obert, sectoritzat a través del mobiliari i diferents tancaments oberts, on conviuran zones de reunió, d’assessorament i d’estada, a més de l’administració del centre. La fusta, el vidre, l’acer i el microformigó es combinen per donar una imatge industrial la planta.

L’accés a l’edifici també canvia gràcies a una plaça a mode d’àgora exterior que connecta alhora amb l’interior i l’entorn urbà. Aquesta zona queda permanentment oberta a l’espai públic i separada de la resta dels espais exteriors amb un tancament metàl·lic i una gran portalada corredissa. Així es permet la unificació dels espais exteriors per permetre les activitats obertes al barri.

Des de la nova entrada també es pot accedir a l’antic gimnàs de l’institut, que s’ha habilitat com a sala polifuncional en un soterrani també renovat.

Les obres dutes a terme al llarg de vuit mesos, han comptat amb una inversió de 1.125.641 euros del Pla de Barris.