El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Els polígons de l'Eix Besòs, una realitat del present i del futur

15/07/2019 - 08:07h

Activitat econòmica. En marxa quasi 200 accions per dinamitzar el territori industrial del nord de Barcelona

Barcelona té infinites cares, però algunes d'elles són més conegudes que d'altres. Per exemple, Barcelona té una marcada identitat industrial que encara perviu en aquest segle XXI, una identitat que cal potenciar per la seva capacitat de diversificar l'activitat econòmica, generar innovació i valor afegit i crear ocupació estable i de qualitat.

Concretament, a l’Eix Besòs de la ciutat hi ha més de 175 hectàrees de territori industrial, una sèrie de polígons on s’ubiquen més de 550 empreses que treballen en el gremi de la metal·lúrgia, el paper, les arts gràfiques, el plàstic, el suro, la fusta, la indústria química, la farmacèutica, l’electrònica i el tèxtil, entre d’altres. Fa quasi dos anys que s’han posat en marxa una sèrie de mesures i accions per dinamitzar aquests polígons de l’Eix Besòs -el de Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, Verneda i Monsolís-,  situats entre els districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona i el municipi de Sant Adrià de Besòs.

Aquest programa de dinamització, que es va iniciar l’agost de 2017, suma ja 195 accions directes de suport a les empreses, com serveis de suport a la gestió dels recursos humans o els tràmits municipals, les contractacions laborals, la participació en fires, la cooperació empresarial, el servei de localització d’espais, les formacions a mida, el servei de finançament, entre d’altres.

Entre altres accions, s’ha posat en marxa  la Web dels polígons de l’Eix Besòs, una nova eina de coneixement, promoció i d’atracció d’empreses. Aquest portal ofereix informació geolocalitzada de les empreses -categoritzada per sectors- i posa en valor la localització del polígon dins de la trama urbana de Barcelona, amb bones comunicacions viàries i ferroviàries i a prop d’equipaments de recerca i innovació claus com el campus Diagonal-Besòs de la UPC, el districte 22@ o el Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

A banda de la nova web, cal destacar també dos programes específicament adreçats a les empreses industrials dels polígons. Per un costat, el de Màrqueting digital, un programa d’assessorament i acompanyament individualitzat en el procés de gestió i direcció de les àrees de vendes i comercial així com la implementació d’accions de màrqueting digital (millora del web, campanyes a xarxes socials a cercadors, E-mail Màrketing, entre d’altres ). Per l’altra, el d’Eficiència energètica, un programa d’acompanyament individualitzat a empreses dels polígons de l’Eix Besòs per tal de realitzar un anàlisi del consum energètic dels seus centres i plantejar propostes de millora en diversos elements com climatització, aïllament, equips de regulació, potència contractada o energies renovables.

També cal mencionar l’acompanyament a fires sectorials de temàtiques d’interès comú per a la indústria (Mobile World Congress, Smart City Congress, IOT Solutions World Congress, Advanced Factories…) per tal que les empreses dels polígons puguin trobar respostes a les seves necessitats a través de partners i solucions disponibles als mercats. Les activitats realitzades han estat, per exemple, visites guiades per conèixer els principals estands de les fires o networkings on grans companyies proposen els seus reptes empresarials a pimes i start-ups.

El programa de dinamització dels polígons de l’Eix Besòs està impulsat pel Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i es basa en la incorporació de la figura d’un dinamitzador industrial. A banda de conèixer la realitat i problemàtiques de la indústria, les visites se centren en oferir el catàleg de serveis i programes, que està adaptat a aquestes empreses dels polígons.