El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

“Els joves són un motor molt important per a la millora i rehabilitació dels barris”

06/07/2017 - 01:07h

Pla de Barris. Xitlali Hernández és la cap de projecte del Pla de Barris de la Marina, un pla que va engegar fa gairebé tres mesos i que ha estat definit amb els veïns, les veïnes i el teixit associatiu.

Com veus als veïns i veïnes de la Marina davant d’aquest projecte?

El veïnat de la Marina ha apostat fort pel projecte del Pla de Barris i el desenvolupament de les seves accions. Des de les taules temàtiques s’ha fet un gran treball de cooperació i participació comunitària. Les taules que han tingut més rellevància, i alhora més participació, han estat les relacionades en l’àmbit dels drets socials, com la taula de salut o la taula d’infància, adolescència i família (TIAF). Es vol donar visió de barri enfortint l’educació i també la cohesió dels joves i la gent gran, per crear un teixit veïnal més consistent. En resum, podríem dir que la Marina ha acollit positivament el Pla de Barris i alhora té moltes expectatives davant el desenvolupament de les accions.

Quins són els punts forts d’aquest projecte?

Un dels punts forts d’aquest Pla són totes les accions  que tenen a veure amb els drets socials. Aquestes accions ha estat de les primeres que s’han posat en marxa, ja que els veïns i les veïnes hi tenen grans expectatives. L’altre punt fort és la millora dels jardins de Can Ferrero per a ús esportiu. En aquest espai, a més, es pretén crear una línia d’identitat de barri i, alhora, enfortir el teixit associatiu. L’adequació d’un local al carrer Química per a les entitats del barri és una altra de les accions que tindrà una forta implicació i cooperació veïnal.

Els joves tenen un paper fonamental dins dels Pla de Barris. Ens en podries fer cinc cèntims?

En els diagnòstics que hem dut a terme a la Marina hem detectat un dèficit important pel que fa als drets socials i dels joves. Els joves són un motor molt important per la millora i rehabilitació dels barris. Des del Pla de Barris volem crear accions en cadascun dels quatre grans àmbits d’intervenció: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. Així doncs, accions que tinguin a veure amb l’associacionisme esportiu, l’educació en el lleure, la salut sexual, etcètera. El més important serà fomentar l’ocupabilitat al barri a través de programes de formació o creació i suport de nous espais de treball.

Com t’agradaria veure el barri el 2019?

M’agradaria que en els pròxims anys la Marina tingui un creixement visiblement més dotat de recursos sostenibles. Des del Pla de Barris volem donar-los-hi eines i espais que fomentin el creixement i la millora tant del barri com del seu teixit veïnal. S’estan ordenant en els àmbits que s’estaven perdent. La millora de la xarxa de serveis públics i la creació de condicions perquè el barri es connecti amb la ciutat  també fomentarà que la Marina sigui, veritablement, una part més de Barcelona.

Una vegada engegat el projecte, quines són les pròximes accions que teniu en marxa?

En els pròxims mesos tenim previst començar els programes que tenen a veure amb l’educació de la salut reproductiva i sexual. La presentació de la construcció participada d’una pista d’skate i l’arranjament dels Jardins de la Mediterrània tindrà també un paper fonamental en els propers mesos. El treball cooperatiu amb la taula d’infància, adolescència i família (TIAF) també serà rellevant en poc temps, ja que actualment estem col·laborant en un programa de cooperació i participació comunitària.