El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

El Pla de Barris, plenament en marxa a Nou Barris

05/12/2016 - 11:12h

16 barris rebran l’impuls del Pla de Barris, que preveu una inversió de 150 milions d’euros. A Trinitat Nova el Pla ja ha iniciat el seu desplegament.

El Pla de Barris està plenament operatiu. El mapa del pla per aquest mandat ja està totalment dibuixat i en marxa, després de diversos mesos de desplegament d’un innovador sistema de treball que ha comptat amb participació activa i constant del territori i del conjunt de les àrees i serveis municipals. En total seran 16 barris els que rebran l’impuls del Pla de Barris, que de forma inicial preveu una inversió de 150 milions d’euros al llarg d’aquest mandat. El Pla de Barris, tal i com ja es va anunciar, concentra la seva acció a l’eix del Besòs, Ciutat Vella, SantsMontjuïc i els barris de muntanya, i es concep con un pla de xoc per intervenir en els àmbits de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social, com ara dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’habitatge, manca d’equipaments o necessitat d’activitat econòmica. Es tracta, doncs, d’un pla que va més enllà de l’estricta intervenció urbanística, de manera que el seu desplegament requereix de polítiques integrals i transversals. Per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, “el Pla de Barris és un projecte que va més enllà d’una inversió econòmica en determinats barris de renda baixa, vol ser un projecte que representi una nova manera de treballar de l’Ajuntament de Barcelona, fent-ho de manera conjunta amb el territori perquè els barris i els seus veïns i veïnes siguin protagonistes de les actuacions, co-decidint les prioritats i els projectes motor que dinamitzin les intervencions”.

Cadascun dels plans tindrà 3 projectes motor i propostes d’actuacions concretes que es defineixen a través d’un innovador treball que ha comptat amb la participació activa i constant del territori. Trinitat Nova (Nou Barris); Bon Pastor-Baró de Viver (Sant Andreu), i Besòs-Maresme (Sant Martí), ja han iniciat el seu desplegament, amb la posada en marxa d’actuacions vinculades a l’educació, els drets socials, l’activitat econòmic i el medi urbà.

6 Plans de Barri més ja es troben en fase de redacció: Zona Nord: Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana (Nou Barris); així com el Raval Sud i Gòtic Sud (Ciutat Vella); La Marina (Sants-Montjuïc); Sant Genís dels Agudells i La Teixonera (Horta-Guinardó); i La Verneda i La Pau (Sant Martí) i Trinitat Vella (Sant Andreu).

En total s’intervindrà de forma integral en una superfície de 16,5 km2, on hi viuen un total de de 220.500 barcelonins i barcelonines.

Una de les línies estratègiques del programa del Pla de Barris és l’apoderament veïnal. La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i serveis del barri en la transformació de l’àmbit local, és indispensable per a l’èxit del programa i respon a una nova lògica relacional que inclou la participació, la coproducció i l’acció comunitària. La voluntat d’aquest Pla és implicar i involucrar els agents del territori.

El Pla de barris a la Trinitat Nova

A Trinitat Nova, el Pla de barris ja ha iniciat el seu desplegament. Tres són els projectes en els que s’està intervenint actualment:

Nou Barris té un espai pendent de transformar que amaga un potencial enorme. A mig camí entre la ciutat i Collserola, l’espai de les Feixes és un espai de transició entre la ciutat i la natura que és una oportunitat per al barri i per al Districte. Un gran espai natural que ha de resoldre les demandes d’instal·lacions esportives que els veïns reclamen, a la vegada que ha de permetre la creació de nous espais lúdics, nous camins de connexió amb els barris del voltant i nous espais agrícoles. Un espai que pot generar noves dinàmiques comunitàries i oferir oportunitats per a la formació i l’ocupació.

La transformació de l’Escola Sant Jordi és un projecte pilot innovador que implica la transformació del projecte educatiu al voltant del Sant Jordi per convertir-lo en un institut escola, que pugui desenvolupar-se a unes noves instal·lacions que agrupin els diferents centres. Això implica una agrupació dels centres educatius actuals i una transformació total de l’actual edifici del Sant Jordi. Aquest nou model busca l’escolarització continuada des dels 0 anys i fins els 16. El nou Pla educatiu persegueix el desenvolupament integral dels infants i joves del barri, i ho vol fer a través de l’experiència, promovent la responsabilitat individual i col·lectiva, desenvolupant l’esperit crític i constructiu, potenciant un paper actiu i creatiu al barri, i apropant els vincles entre escola i famílies.

L’espai entre blocs vol ser un espai per a la convivència. Es proposa una millora de l’espai públic de la Trinitat Nova per fer-lo socialment practicable, millorant així la cohesió entre veïns i veïnes; una millora dels carrers i  de les places amb especial atenció a les necessitats dels infants i la gent gran: millora de l’accessibilitat, la il·luminació, els espais de relació, els jocs infantils, els espais d’ombra, els camins saludables, els espais de repòs, els espais esportius, etc. Es treballa amb les entitats del barri per facilitar que s’utilitzin aquests espais de relació.