El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

El Pla de Barris ja està plenament desenvolupat

02/12/2016 - 10:12h

L'Alcaldessa, Ada Colau, va escollir el Centre Cívic Besòs per anunciar que el Pla de Barris està totalment dibuixat i en marxa.

El Pla de Barris, que inclou el barri del Besòs i el Maresme,  ja ha iniciat el seu desplegament amb la posada en marxa d’actuacions vinculades a l’educació, els drets socials, l’activitat econòmica i el medi urbà.

El Centre Cívic Besòs va ser el lloc escollit per l’Alcaldessa, Ada Colau, per anunciar que el Pla de Barris està totalment dibuixat i en marxa, després de diversos mesos de desplegament d’un innovador sistema de treball que ha comptat amb participació activa i constant del territori i del conjunt de les àrees i serveis municipals.

En total seran 16 barris, entre els que es troba l’Eix Besòs, els que rebran l’impuls del Pla de Barris, que de forma inicial preveu una inversió de 150 milions d’euros al llarg d’aquest mandat.

Consulta el desenvolupament del Pla clicant l’enllaç següent:

Pla de barris del
Besòs i el Maresme

El Pla de Barris

El Pla de Barris, tal i com ja es va anunciar, concentra la seva acció a l’eix del Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i els barris de muntanya, i es concep con un pla de xoc per intervenir en els àmbits de la ciutat amb major concentració de vulnerabilitat social, com ara dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’habitatge, manca d’equipaments o necessitat d’activitat econòmica. Es tracta, doncs, d’un pla que va més enllà de l’estricta intervenció urbanística, de manera que el seu desplegament requereix de polítiques integrals i transversals.

Per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, “el Pla de Barris és un projecte que va més enllà d’una inversió econòmica en determinats barris de renda baixa, vol ser un projecte que representi una nova manera de treballar de l’Ajuntament de Barcelona, fent-ho de manera conjunta amb el territori perquè els barris i els seus veïns i veïnes siguin protagonistes de les actuacions, co-decidint les prioritats i els projectes motor que dinamitzin les intervencions”.

Objectius principals del Pla de Barris

Recuperar i impulsar l’activitat econòmica
Fer front a dèficits urbanístics
Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida
Apoderar els veïns
Innovar i modificar formes de treball de l’administració pública

Els projectes motor definits en el barri del Besòs i el Maresme ja s’ha posat en marxa:

Nova Cooperativa Gregal
Rehabilitació de la seu actual de la cooperativa Gregal amb la voluntat de millorar i repensar el projecte del menjador social, vinculant-lo a un projecte integral que pugui acollir una escola de formació en el camp de hostaleria i la cuina, que serveixi de pont amb tot el teixit empresarial del Fòrum, el litoral i 22@, facilitant la incorporació al mercat laboral a les persones aturades del barri.

L’Institut Rambla Prim: cap a una educació més professionalitzadora
Impuls d’un nou projecte educatiu de barri, que permeti iniciar un canvi en la manera com s’aborda l’educació en els centres del Besòs i el Maresme, amb una visió molt més transversal i integral, i converteixi l’educació en una eina real de transformació social.

El nou Cinema Pere IV: un catalitzador pels projectes comunitaris del barri
La millora de la convivència i la cohesió entre diferents col·lectius del barri es farà a través de projectes innovadors que treballin des de l’espai públic i des dels espais comunitaris, millorant-los o creant-los de nou si és necessari per afavorir-ne l’ús. És una prioritat del Pla de Barris garantir aquest sistema d’espai comunitari entès no solament com a espais físics, sinó també com a espais de relació. Per això, el Pla de Barris també vol incidir en com s’afronta la dinamització i apropiació d’aquests espais, per afavorir els usos comunitaris i vetllar perquè tots els col·lectius puguin gaudir-ne.

A més, la millora de l’avinguda d’Alfons el Magnànim, la transformació de solars en desús o connexió de la rambla Prim amb el Fòrum generaran espais públics més humans i s’acompanyaran de projectes que fomentin la participació dels diferents col·lectius a la vida comunitària que s’esdevé en aquests espais.

De la mateixa manera, la rehabilitació de l’antic Cinema Pere IV o la millora del centre cívic, a part de millorar el sistema d’equipaments, servirà per promoure i vehicular nous projectes que millorin i cohesionin el teixit veïna