El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Connectar la Via Trajana, un dels grans projectes de la Verneda i la Pau

10/07/2017 - 11:07h

El 18 de juliol, comença un procés participatiu per tractar sobre la remodelació de la zona.

 

El 18 de juliol comença un procés participatiu per tractar sobre la remodelació de la zona.

La Via Trajana és una de les àrees que presenta un major grau d’aïllament urbà i social respecte la resta de la Verneda i la Pau a causa de la quantitat d’infraestructures que la travessen (vies fèrries i polígons). Per aquest motiu, el Pla de Barris planteja una intervenció integral en aquest entorn per connectar-lo amb la resta de la ciutat i generar un nou espai més amable i social.

Aquest projecte motor inclou tres grans accions:

– Transformar la Via Trajana en un eix cívic

– Humanitzar el carrer Binèfar.

– Reformar el Pont de Santander.

Els objectius específics del Pla de Barris en l’entorn de la Via Trajana són:

– Millorar la connectivitat de les zones més aïllades.

– Generar nous usos socials i comunitaris: espai socioeducatiu de petanca i horts urbans.

Ordenar el transport públic i el privat, bicicleta, vianants, accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, carril de serveis (aparcament, altres).

Espai públic i verd urbà. Eliminar els elements innecessaris i unificar el tractament de l’espai públic, millorar l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà.

Amb l’objectiu de fer una diagnosi participada amb el veïnat de la Via Trajana, s’han programat dues sessions participatives dimarts 18 de juliol per tractar sobre la remodelació de la zona i, més en concret, sobre les actuacions de millora al carrer Binèfar.

El procés participatiu s’allargarà fins a l’octubre, quan començarà la redacció de l’avantprojecte. El projecte s’exposarà al públic durant 8 mesos, des del febrer del 2018 fins al setembre del mateix any. Està previst que les obres comencin el setembre del 2018.

 

PLA DE TREBALL I CALENDARI

Juny / Juliol 2017: diagnosi participada.

Juliol / Setembre 2017: procés participatiu previ al concurs.

Octubre 2017: finalització de la diagnosi i redacció de l’avantprojecte.

Octubre 2017 – Febrer 2018: jornades de treball durant la redacció de l’avantprojecte.

Febrer 2018: lliurament del projecte executiu.

Febrer / Setembre 2018: presentació pública del projecte.

Setembre 2018: licitació i inici de les obres.