El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Cloenda del programa Nous lideratges del Pla de barris

19/11/2018 - 02:11h

Es tracta d'un programa de formació vivencial adreçat a joves dels 16 barris per promoure el desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin contribuir millor a construir teixit social.

Es tracta d'un programa de formació vivencial adreçat a joves dels 16 barris per promoure el desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin contribuir millor a construir teixit social.

Les recerques impulsades des de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), entre d’altres, apunten que als territoris més vulnerables és on hi ha més dificultats per a identificar nous actius comunitaris i fer emergir iniciatives impulsades per la pròpia població. Moltes vegades la situació social, laboral i econòmica en aquests territoris no facilita el desenvolupament de tot el potencial de les persones amb idees, il·lusió i empenta del barri. Els Nous lideratges impulsats pels diferents Plans de barri de la ciutat s’han centrat en treballar per contribuir a revertir aquesta situació.

Què es proposa a la formació?

 • Promoure un procés d’apoderament de les persones participants, per tal que es reconeguin o es reforcin com a possibles agents de transformació social.
 • Enriquir la xarxa relacional de les persones participants com una eina que faciliti l’articulació de les seves possibles propostes i actuacions futures de desenvolupament
 • Estimular a què les persones participants dissenyin i portin a terme accions concretes per enfortir el desenvolupament dels seus barris.

Qui hi ha pogut pot participar?

Els participants a la formació han estat una quinzena de persones joves, una per cada un dels barris on es desenvolupa el Pla de Barris amb el següent perfil:

 • Joves entre els 20 i 35
 • Persones actives socialment i amb un tarannà comunitari
 • Persones amb il·lusió, motivació i capacitat de sumar (experiències, coneixements, relacions, mirades, ).
 • Persones provinents de diferents àmbits, aconseguint així un grup divers.
 • Persones compromeses a participar en tot el procés formatiu i a fer un retorn amb la comunitat i/o
 • Amb possibilitats i condicions per realitzar la formació

 

Quin format ha tingut la formació?

El programa s’ha concretat en tres caps de setmana intensius (de divendres a la tarda a diumenge a la tarda) durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Cada cap de setmana ha tingut una combinació de diversos d’aquests ingredients formatius:

 • Visita a projectes i/o experiències de diferents àmbits (habitatge, educació, medi ambient, economia solidària, ).
 • Entrevistes a persones que, per la seva significació i experiència en diversos camps de l’activitat social, política, tècnica o comunitària, poden generar reflexió crítica entre els membres del
 • Moments de debat i reflexió a partir del bagatge dels participants i de les experiències viscudes en el marc de la formació, posant en valor aquests moments com espais de construcció col·lectiva.
 • Moments de convivència que promouen el vincle i la complicitat entre els participants.
 • Vespres metodològics on els participants comparteixen els aprenentatges extrets del que han viscut al llarg del dia.

 

Aquest programa formatiu és gratuït per les persones participants.