El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Aquest curs 2019-20, 38 centres educatius públics continuen amb els perfils professionals psicosocials que es van incorporar amb l’inici del Pla de Barris

06/09/2019 - 10:09h

Educació. Un curs més –i ja van tres-, el programa del Pla de Barris i el Consorci d’Educació de Barcelona coordina la presència dels perfils professionals psicosocials a totes les escoles i instituts públics de setze barris de la ciutat de Barcelona.

El Pla de barris, l’institut municipal de serveis socials i el Consorci d’Educació de Barcelona van incorporar al curs 2016-17 més de seixanta professionals de perfils psicosocials per donar un suport més complet a l’alumnat i complementar la tasca dels docents. El projecte incorpora aquests especialistes a les plantilles de 38 centres educatius públics dels barris inclosos en el Pla de barris.

L’objectiu d’aquesta mesura és garantir l’atenció global dels infants i les seves famílies als centres educatius públics dels barris amb Pla de barris. Per això facilita el treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de la salut i inclou psicòlegs, psicomotricistes, arterapeutes, educadores socials, tècniques d’integració social, monitors, mestres especialistes en audició i llenguatge i psicòlogues del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta. La incorporació d’aquestes professionals garanteix la formació i el suport a l’equip docent i propicia noves cultures de treball conjuntes entre els serveis socials i de salut, equips comunitaris i entitats socioeducatives del barri, entre d’altres.

Aquesta iniciativa genera noves formes de relació i treball entre les xarxes d’atenció per a joves i infants dels barris amb Pla de Barris: Sant Martí: el Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona), les Roquetes, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell, el Raval sud i el Gòtic sud.