El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Escoles obertes als barris

09/02/2018 - 05:02h

Pla de barris. Reforç per als projectes educatius de les escoles dels barris més vulnerables, obertes fora de l’horari lectiu, per esdevenir referents de la comunitat.

El Pla de barris reforça els projectes educatius de les escoles dels barris més vulnerables i les obre als veïns i les veïnes més enllà de l'horari lectiu. Es tracta d'una aposta per fer de l'educació un punt de cohesió i transformació.

L’impuls del Pla de barris pel que fa a l’educació a la ciutat permet el desenvolupament de nous projectes educatius singulars que ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament i enforteixin el lligam entre l’escola i el barri i la seva dimensió cultural. Els projectes es despleguen sobretot als barris de l’eix Besòs i en altres zones vulnerables de la ciutat.

Aquesta iniciativa persegueix transformar l’escola pública en un motor de cohesió que garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots els barris, sense el biaix de la situació social. L’educació és un element clau per garantir aquesta igualtat; per això, com a objectiu últim del Pla de barris, que és el de desfer desigualtats, s’havia de passar per l’educació.

Una eina de transformació social

Per enfortir el lligam entre l’escola i el barri, les escoles han de convertir-se en centres de referència al barri, i per això s’obren al veïnat fora de l’horari lectiu, per donar accés a l’alumnat a activitats extraescolars, i al barri, a activitats de lleure de base comunitària amb entitats locals, amb propostes de cap de setmana i en període vacacional. Les escoles esdevenen així centres de referència al barri.

En total, s’invertiran 20,2 milions d’euros per adequar deu escoles als nous projectes educatius i facilitar l’itinerari formatiu de l’alumnat.

Escoles enriquides

El projecte “Escoles enriquides” és una iniciativa per assolir una xarxa d’atenció als infants més integrada. Amb l’objectiu d’assegurar l’atenció global i l’acompanyament als infants, els joves i les seves famílies, s’incorporaran 61 professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut a 39 centres educatius. La incorporació d’aquests especialistes garantirà la formació i el suport per a l’equip docent.

Educació en el lleure

Amb l’objectiu de pal·liar la manca d’oferta d’activitats i de lleure educatiu fora dels centres educatius d’alguns barris, el Pla de barris crea i amplia l’oferta d’activitats de lleure tant en període de vacances com en caps de setmana per garantir que tots els barris disposin d’activitats d’educació en el lleure. Els projectes educatius Baobab o Temps de Joc són dos exemples de projectes educatius de base comunitària a la ciutat.

Educació, cultura i barri

El Pla de barris desplega també projectes integrals, dins i fora de l’horari escolar, per reforçar el vincle de l’educació i la cultura amb el territori i millorar la participació en la cultura dels infants i joves, així com la vinculació amb els ensenyaments artístics en els centres educatius.