El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Marxes exploratòries per identificar i millorar els espais prioritaris

La millora de l’espai públic, en aquest cas, aposta per una visió amb perspectiva de gènere, promovent a la ciutat un nou model urbà inclusiu que tingui en compte la diversitat de gènere, l’edat o l’origen, per construir una ciutat més equitativa, segura i sense barreres. Es realitzen marxes exploratòries amb perspectiva de gènere que abasta una zona fora de l’àmbit de remodelació del barri, una ruta que ha estat decidida pel mateix grup de dones, i en la qual es marquen els punts concrets que es volen analitzar. El resultat és tota una sèrie de propostes de millora que tenen a veure amb qüestions de seguretat, il·luminació, barreres arquitectòniques, usos i gestió de l’espai, o disseny de parcs infantils o mobiliari urbà, entre molts altres aspectes. La resposta a aquestes fites es realitza de manera transversal, tant des dels corresponents departaments de l’administració, com des de les entitats i els equipaments del territori, quan així ha estat possible. S’han executat passos de vianants, millores en el mobiliari urbà i la il·luminació, instal·lació d’aparells saludables per a gent gran, intervencions artístiques en l’espai públic, reurbanització de parterres o instal·lació de baranes, entre d’altres.

 

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/marxes-exploratories_0.jpg