El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

 • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-prova.png
 • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-2.png
 • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-3.png
 • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/criteris-4_0.png

Criteris de selecció de barris

El programa per a la millora dels barris està concebut com un instrument en la lluita contra l’increment de les desigualtats socials a la ciutat, com per exemple la distribució territorial de la renda familiar disponible, el nivell formatiu de la població en estudis superiors, la taxa d’atur, la taxa d’embaràs entre adolescents o l’estat del parc d’habitatges. L’objectiu és abordar de manera integral i transversal les mancances i les problemàtiques de cada territori, incidint en alguns àmbits estratègics com:

 • La igualtat d’oportunitats per a persones amb rendes baixes.
 • L’activitat econòmica, fent especial èmfasi en l’economia social, el comerç de proximitat, la recuperació de la capacitat industrial local i la millora de l’ocupabilitat.
 • Els dèficits urbanístics, l’espai públic o els equipaments.
 • La qualitat i la salut del parc d’habitatges.
 • Les oportunitats educatives.
 • Les condicions de salut física i mental.
 • L’atenció a col·lectius amb necessitats especials.

 

La constatació de les desigualtats

Desigualtat en salut als barris
Desigualtats en salut als barris: Taula general Urban Hear
Barris segons grau de privació socioeconòmica i indicadors de salut
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barris (2014)
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barri (2008 - 2014)