El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Àmbits d'actuació

Els àmbits d’actuació són el social, l’educatiu, l’econòmic i l’urbà i són compartits per tots els territoris.

 

L’encreuament de polítiques distintes és bàsic per entendre i enfocar be les diferents opcions, amb la finalitat de trencar abordatges sectorials per part dels serveis públics que, sovint han impedit la sinergia entre programes i la creació de propostes conjuntes que requereixen de tots els sectors i interlocutors implicats des de l’inici.

No obstant, alguns àmbits són d’abordatge imperatiu: La recuperació i impuls de l’activitat econòmica, fent especial èmfasi en l’economia social, el comerç de proximitat i la recuperació de la capacitat industrial local; la intervenció sobre els dèficits urbanístics, tant des del punt de vista de l’espai públic com de l’habitatge i els equipaments i l’abordatge de la satisfacció dels drets fonamentals: salut, educació, equitat, entre d’altres. Com a columna vertebral de tot el programa tenim la coproducció veïnal, per definir les actuacions , per a l‘execució i per el seu seguiment i validació. Es tracta de crear ciutadania autosuficient a l’hora de definir els objectius del territori, fent-los més forts i capaços de resoldre els reptes ciutadans de futur.

A més, a raó de totes les accions, alguns principis han d’estar sempre presents: la perspectiva de gènere, la salut publica, l’equitat i la transició energètica i mediambiental.

Barcelona ha anat implantant mides per corregir problemes ambientals, però freqüentment entenent-les com una reparació al final dels processos. Ara es tracta de prevenir les disfuncions des d’un inici, evitant les causes.