El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport a les iniciatives per a l’impuls d’un teixit associatiu juvenil

L’educació entesa com allò que es treballa tant dins com fora de l’horari escolar (al pati, a l’aula, als casals, a les activitats extraescolars...), el reforç dels vincles entre els projectes educatius que es desenvolupen dins de l’escola i els que ho fan en l’àmbit extraescolar i la promoció del teixit
comunitari que duu a terme iniciatives de lleure a la Zona Nord són alguns dels aspectes que cal treballar en el marc d’aquesta proposta. Així mateix, aquesta acció ens ha de permetre treballar la implicació de pares i mares en el procés educatiu i de lleure, les propostes que plantegen la millora
de les habilitats parentals i el reforç del teixit associatiu que conformen les AFA de les escoles. Cal fer-ho des d’una mirada intercultural, de gènere i intergeneracional, tenint presents les iniciatives existents per enfortir-les, omplint els buits que no estan coberts actualment i implicant en aquest procés els centres educatius, els equipaments i les entitats que participen en l’àmbit comunitari.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/24.png