El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte de suport a la millora competencial per a joves amb ESO

L’objecte d’aquest encàrrec és el desenvolupament d’un projecte que permeti donar resposta a les necessitats d’un dels col·lectius clau en matèria d’ocupació al barri de Vallbona: persones joves amb Graduat en ESO però que l’han obtingut amb la qualificació mínima i que tenen moltes carències competencials.

Es proposa la posada en marxa d’un projecte de reforç de competències transversals bàsiques i adquisició de competències tècniques que permeti a les persones participants millorar la seva ocupabilitat, ja sigui per retornar al sistema educatiu o bé per afavorir la seva inserció laboral.