El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte de formació i pràctiques a l’entorn esportiu

L’objecte d’aquest encàrrec és el desenvolupament d’un projecte que permeti donar resposta a les necessitats d’un dels col•lectius clau en matèria d’ocupació al barri de Vallbona: persones joves en situació d’atur que no hagin obtingut el títol d’educació secundària obligatòria.

Es proposa la posada en marxa d’un programa que treballi competències professionalitzadores relacionades amb el món de l’esport i que inclogui el reforç de competències transversals bàsiques que permeti a les persones participants millorar la seva ocupabilitat, ja sigui per retornar al sistema educatiu o bé per afavorir la seva inserció laboral.

Pel que  fa a les competències professionalitzadores s’adquiriran en  l’àmbit següent:

  • Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal•lacions esportives. Aquest àmbit coincideix amb un Certificat de Professionalitat de nivell 1. D’aquesta manera s’assegura la possibilitat d’accedir al curs per a aquelles persones que comptin amb estudis primaris i, la seva superació, els hi proporcionarà un títol. Aquest títol també els hi permetrà l’accés a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.

La formació professionalitzadora s’estructura en un total de 310 hores (260 hores corresponents a la formació teòrica i pràctica del certificat de professionalització i 50 hores corresponents al CIATE).