El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport, acompanyament i formació a entitats: acompanyament a entitats

Servei de suport a entitats que té per objecte fer un acompanyament a una o varies entitats de cada pla de barris. Aquesta acció la realitzem conjutament amb el Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes de l’Ajuntament. L’objectiu es poder empoderar a les entitats del barri per tal que millorin el seu funcionament a nivell logistic i a nivell comunitari.

Aquesta acció es divideix en dos projectes:

-Un acompanyament individualitzat a una o més entitats del pla de barris.

-Una formació genèrica per zones que es oberta a totes les entitats.