El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte fotogràfic del barris

Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el projecte fotogràfic té com a objectiu generar un patrimoni gràfic representatiu de la Barcelona del segle XXI a partir dels relats i realitats d’alguns dels barris més desconeguts i desafavorits fins a l’actualitat, en relació a la implemetació de polítiques i la representació de la identitat dins el marc global de ciutat.

Partint de la reavaluació del barri com a nucli principal de la tradició, dinàmica social i convivència actual a la nostra ciutat, es proposa reflectir, al mateix temps, els compromisos globals de la ciutat.

Captar el pols i les sensibilitats dels territoris i veïnats diferents i, a la vegada, els canvis i millores que esdevenen en el camp dels drets socials, l’educació, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana, a través de la implementació de noves polítiques públiques i les actuals obres de transformació de la infraestructura urbana.