El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa formatiu i d'ocupació en diferents àmbits professionals: inserció laboral per a persones en situació administrativa irregular

Millorar l’ocupabilitat a través de l’obtenció de permisos de treball per persones en situació irregular i en risc d’irregularitat sobrevinguda.

D’acord amb la “Mesura de govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda”, i tenint també en compte la realitat dels barris de l’eix Besòs tal i com es descriu en els seus plans de barris, el projecte estaria destinat als veïns i veïnes en situació irregular i a aquells en alt risc de situació irregular sobrevinguda.