El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nou Institut Escola Trinitat Nova: Construcció d’un nou projecte educatiu i construcció del centre

Aquesta acció consisteix en construir un nou equipament educatiu per al barri que contingui un Institut Escola i pugui incloure una Biblioteca-Mediateca oberta al barri i un gimnàs.

Aquest nou equipament es concep com un espai comunitari que pugui servir no només a la comunitat educativa sinó també a la resta de veïnat del barri. L'eix singular del projecte educatiu serà les arts visuals i audiovisuals, i pretén tenir socis estratègics de col·laboració, tals com Betevé, premsa o ràdio.

Les activitats docents que es duguin a terme a l'institut-escola repercutiran a les activitats no docents (tarda) que es duguin a terme a la resta de l'equipament (biblioteca, gimnàs i patis) amb l'objectiu d'enxarxar i relacionar les persones que estudien al barri però no hi viuen amb les que viuen al barri però no estudien a les seves escoles.

Què s'ha fet?

  • S’ha constituït un equip docent nou.
  • S’ha contractat 4 professionals de l’àmbit social i comunitari per reforçar l’equip docent i el vincle amb la comunitat veïnal.
  • S’ha dissenyat un projecte educatiu molt vinculat al barri.
  • S’ha dissenyat un projecte educatiu transversal entorn les arts audiovisuals.
  • S’ha fet la primera fase d’obres (estiu 2017) i s’està iniciant la segona fase.
  • S’ha creat la Taula de Criança i Famílies i la Taula Jove per treballar projectes col·lectivament (espai de treball comunitari).

Què queda pendent?

  • Finalitzar les obres de l’equipament (desembre 2019)
  • Impulsar projectes comunitaris que vinculin l’equipament educatiu amb la resta del barri.
  • http://img.youtube.com/vi/BbRBKpU8UAo/0.jpg BbRBKpU8UAo