El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Inventari dels locals buits de TN

Estudi per fer una aproximació a la potencialitat de 22 locals buits de TN per ser reactivats. Aquest estudi hauria de contemplar:

  • Identificació dels propietaris dels locals (nom i dades de contacte)
  • Sondeig de disponibilitat de lloguer, per part del propietari
  • Característiques i estat dels locals
  • Adequacions mínimes necessàries del local i cost aproximat, amb especificacions generals i tècniques (electricitat, aigua, gas, ...)
  • Estat de les llicències actuals dels locals, i tipus d'activitat admesa/no permesa