El pla dels barris de Barcelona

Suport a entitats

Servei de suport a entitats que té per objecte fer un acompanyament a una o varies entitats de cada pla de barris.