El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora dels accessos a Can Soler

Sant Genís dels Agudells té un espai de transformació que amaga un potencial enorme. A mig camí entre la ciutat i Collserola, l’entorn de Can Soler i la seva vall són un espai de transició entre la ciutat i el verd, que pot convertir-se en una oportunitat per al barri i per al districte, ja que constitueix un gran espai urbanorural que es vincula a l’entorn de l’equipament públic de la masia de Can Soler. Pot resoldre dèficits d’equipaments esportius, de lleure, d’espais comunitaris..., alhora que pot vincular-se i connectar el barri amb Collserola.