El pla dels barris de Barcelona

Barri d'Oficis

Quin és l’objectiu? millorar l’ocupabilitat de 105 persones residents als 16 barris de PdB

 

A quin col.lectiu s’adreça? a persones de baixa ocupabilitat, en situació d’atur o subocupades

Com funcionarà?

•      12 mesos de contractació laboral

•      4 nodes: Eix Muntanya, Eix Besòs, Raval Sud-Gòtic Sud, La Marina

•      Cada node tindrà dos projectes amb 15 persones cadascun. Raval i Gòtic tindran 1 projecte

•      Els projectes combinaran formació professionalitzadora i treball

Per què és innovador?

•      Perquè els projectes estaran vinculats a necessitats/oportunitats del territori i s’hauran d’enxarxar en el seu teixit socioeconòmic

•      Perquè la formació abastarà entre un 30% de la jornada (mínim de 500 hores de formació, el doble que amb un pla d’ocupació)

•      Perquè la durada de la contractació obrirà la possibilitat de contractar persones en situació d’irregularitat

•      Perquè els projectes els proposaran i executaran entitats i empreses

•      Perquè s’establirà un mínim salarial (salari mínim de ciutat, 13mil euros)

•      Perquè s’incentivarà la inserció laboral posterior al programa (primes a la inserció)