El pla dels barris de Barcelona

Baixem al carrer

El seu objectiu és promoure la millora de la salut física i mental i la qualitat de vida de persones majors de 65 anys i aïllades socialment per problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques  i/o dificultats per anar soles pel carrer, tenint prioritat aquelles persones que porten més de 6 mesos sense sortir de casa. L’activitat consisteix en  una sortida setmanal  del domicili amb l’ajut de les ajudes tècniques necessàries ( grues, cadires orugues...) i de voluntaris, i en la participació a activitats grupals.