El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte fotogràfic

Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el projecte fotogràfic té com a objectiu generar un patrimoni gràfic representatiu de la Barcelona del segle XXI a partir dels relats i realitats d’alguns dels barris més desconeguts i desafavorits fins a l’actualitat, en relació a la implementació de polítiques i la representació de la identitat dins el marc global de ciutat.

Partint de la reavaluació del barri com a nucli principal de la tradició, dinàmica social i convivència actual a la nostra ciutat, es proposa reflectir, al mateix temps, els compromisos globals de la ciutat.

Lluny d’imposar relats hegemònics o un discurs de representació purament visual, es vol propiciar una representació de caràcter horitzontal i transversal basada en les pràctiques participatives i interdisciplinars, així com generar un contingut obert a diferents públics, enfocaments i disciplines. Per últim, es vol rememorar i restaurar la memòria visual i el sentit d’identitat de cadascun dels barris i, al mateix temps, generar relats i debats sobre possibles futurs i direccions de la ciutadania.

El fotògraf que farà aquesta feina a Trinitat Nova i a Roquetes és en Xavier Ribas, un professional de reconeguda trajectòria en fotografia d’investigació i paisatge, i que té interès en posar l’accent en les lluites veïnals dels anys 70 en aquests dos barris.