El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte fotogràfic

Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el projecte fotogràfic Pla de Barris té com a objectiu generar un patrimoni gràfic representatiu de la Barcelona del segle XXI a partir dels relats i realitats d’alguns dels barris més desconeguts i/o desafavorits fins a l’actualitat, com son els 16 barris inclosos en el Pla: La Marina del Port, La Marina del Prat vermell, Sant Genís dels Agudells, Teixonera, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Roquetes, Trinitat Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, La Verneda i La Pau, el Besòs i el Maresme, Raval sud, Gòtic sud. Partint de la reavaluació del barri com a nucli principal de la tradició, dinàmica social i convivència actual a la nostra ciutat, es proposa reflectir, al mateix temps, els compromisos globals de la ciutat. La idea és captar el pols i les sensibilitats dels barris i veïnats diferents i, a la vegada, els canvis i millores que esdevenen en el camp dels drets socials, l’educació, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana, a través de la implementació de noves polítiques públiques i les actuals obres de transformació de la infraestructura urbana.

El projecte Fotogràfic del Pla de barris vol propiciar una representació de caràcter horitzontal i transversal basada en les pràctiques participatives i interdisciplinars. L´objectiu  d´aquest projecte és generar un contingut obert  diferents públics, enfocaments i disciplines. En definitiva, rememorar i restaurar la memòria visual i el sentit d’identitat de cadascun dels barris i, al mateix temps, generar relats i debats sobre possibles futurs i direccions de la ciutadania.