El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de teatre

A les Roquetes existeixen diversos grups de teatre amateur que es troben setmanalment per dur a terme diverses activitats teatrals. Tot i així, l’actual xarxa d’equipaments del barri no disposa de prou espais d’assaig. Amb aquesta acció es pretén adequar alguns espais existents perquè puguin esdevenir més polivalents i donar cobertura a les necessitats dels grups teatrals. Caldrà estudiar quins espais serien adaptables i valorar les possibilitats d’alguns dels equipaments del barri.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/CENTRE%20CIRC%2005_0.jpg