El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport a Entitats

Servei de suport a entitats que té per objecte fer un acompanyament a una o varies entitats de cada pla de barris. Aquesta acció la realitzem conjutament amb el Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes de l’Ajuntament. L’objectiu es poder empoderar a les entitats del barri per tal que millorin el seu funcionament a nivell logistic i a nivell comunitari.