El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora de la salut des de la seva visió comunitària: Xarxes Sense Gravetat

La Xarxa sense Gravetat és un projecte que proposa la creació d’una xarxa de tallers, seminaris, laboratoris d’art, música, teatre, lectura, benestar…en els Centres Cívics i altres espais de proximitat que es constitueixen com a instàncies de promoció de l’autonomia, el desenvolupament de les capacitats personals i l’intercanvi d’experiències entre persones amb problemes de salut metal i persones de la comunitat en general. S’impulsen activitats que acaben forman part de la graella d’activitats que ofereixen el centres cívics , de manera que es generen espais naturals de tronbada i de possibilitats entre entre persones amb i sense diagnòstic de salut mental /diversitat funcional.