El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Intevencions físiques veinificadores: senyalitació pistes esportives

Cal dur a terme accions i iniciatives concretes per afavorir l’ús veïnal de l’espai públic i l’apoderament dels veïns i veïnes, amb una atenció especial a les diversitats culturals, i a l’apropiació de l’espai públic i la potenciació de les seves dinàmiques en clau de satisfacció de necessitats quotidianes, de convivència i de qualitat de vida.