El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudis d’habitabilitats vulnerables: pensions

Cal dur a terme estudis d’habitabilitats vulnerables i donar suport als estudis de vulnerabilitat habitacional, relacionada amb la situació de les persones que viuen en pensions o habitatges de relloguer. Cal estudiar la situació i la viabilitat d’aquests allotjaments per proposar i testejar iniciatives de suport.